Nyberg Media - produktion och förlag

Det svenska dragspelet


Senaste nytt

Det svenska dragspelet del 3
Det svenska dragspelet del 3 har nu levererats från tryckeriet och finns tillgänglig på förlaget. Samma gäller Det svenska dragspelet del 2 som varit slutsåld. Tillhör du dem som i likhet med skrivaren av dessa rader tycker att Postnords ständiga portohöjningar börjat bli väl tröttsamma finns en möjlighet att i samband med Sveriges Dragspelares Riksförbunds årsmöte den 23-24 mars på First hotel Norrtull, St Eriksgatan 119, Stockholm förvärva alla tre delarna till ett oslagbart specialpris som bara gäller vid detta tillfälle. Får du ingen möjlighet att komma dit återstår bara att beställa och anlita den vanliga postgången. Alla ni som finns med på sändlistan kommer att få information direkt i er e-postbrevlåda. Så småningom kommer också mina återförsäljare att förses med ett erforderligt antal ex av varje del. Böckerna kommer givetvis också att vara tillgängliga genom den vanliga bokhandeln, men då förstås med sedvanligt prispåslag.

OBS Feltryck
Till er som jag skickat ut informationsblad med erbjudandet 668 kronor för alla tre delarna av Det svenska dragspelet. Det är den uppgift som förekommer här på hemsidan, dvs 650 kronor för böckerna och 108 kronor för porto som gäller, dvs. sammanlagt 758 kronor. Ni som fått "bladet" kan betala in det belopp som står angivet. Vi kan väl se det som en särskild rabatt under första försäljningsveckan...

Ni som beställer böcker i serien Det svenska dragspelet från och med när detta skrivs (3.3) kommer att få dem levererade under v. 12, dvs. 19-23.3. Författaren-förläggaren-alltiallo Hr. Nyberg kommer under ett par veckor att vara involverad i andra göromål. Är ni i Stockholm helgen 23-24.3 kan ni som sagt räkna med att köpa böckerna till rabatterat SDR 50-årsjubileumspris.

Med bästa hälsningar,

Bo Nyberg


Karlssons Musiks Dragspelsmuseum
Landets intressantaste och mest välexponerade utställning med inriktning på dragspelets historia finns hos dragspelsspecialisten Karlssons Musik i Fjärås. Nästa gång du gör ett besök hos dem för att handla dragspel, glöm då inte att ta runda i museet, där du kommer att finna allt från de allra första dragspelen fram till de svenska fabrikernas instrument och en mängd andra intressanta modeller. Under september 2016 har jag varit behjälplig med en inventering av de äldsta dragspelen i utställningen. Ta en titt på Karlssons "virtuella museum" på hemsidan, Karlssons Musik, Fjärås. Där kan du se några av rariteterna i utställningen. Missa inte heller Karlssons Musiks digitala dragspelsutställning, som du når via deras facebooksida.


Sveriges Dragspelares Riksförbund
Vill du veta vad som händer i Dragspelssverige rekommenderar jag ett besök på Sveriges Dragspelares Riksförbunds hemsida. Där finns också information om hur du blir medlem och mycket annat.


Dragspelsmusik i etern!
I värmländska dragspelsmetropolen Ransäter arrangeras inte bara dragspelsstämman Bälgspel vid landsvägskanten, ett gigantiskt evenemang med tusentals besökare. Där finns också en institution, Dragspelsexpo, med en intressant utställning och ett arkiv med unikt dragspelsmaterial. Dragspelsexpo levererar dessutom varje ett månad ett webbradioprogram med dragspelsmusik. På hemsidan, hittar du information om programmen och evenemanget Bälgspel vid landsvägskanten.


En kulturens stöttepelare!
Produktionen av Det svenska dragspelet del 1,2 och 3 har finansierats med stöd från Dalarnas Försäkringsbolags Kulturstiftelse (DFK). År 1996 firade Dalarnas Försäkringsbolag att det gått 150 år sedan det ursprungliga bolaget - Kopparbergs läns brandstodlag - bildats. För att markera bolagets starka förankring i dåvarande Kopparbergs län - numera Dalarnas län - planerades bl.a. att avsätta pengar till en fond eller stiftelse som skulle komma hela Dalarnas befolkning till glädje. Dåvarande antikvarien Rune Bondjers, ansvarig för Dalarnas museums samlingar, kontaktades, varefter stiftelsen bildades. Allt sedan dess tillkomst har DFK varit ett ovärderligt stöd för Dalarnas museum vid förvärvandet av ovärderliga kulturföremål som omfattar såväl allmogekulturens som industrisamhällets materiella kulturprodukter. Under undertecknads anställning som musikantikvarie på Dalarnas museum 1998-2010 kunde institutionen förvärva ett flertal musikinstrument, främst dragspel från Dalarnas många fabrikanter men även elgitarrer av Hagströms tillverkning mm. Finansieringen av inköpen skedde till övervägande delen med medel från DFK. Vill du ha en överblick över den föremålssamling som DFK bidragit till rekommenderas Rune Bondjers vackra bok Samlat för Dalarna. Du hittar den på museets hemsida.


En dragspelets och dragspelsmusikens främjare
Musikerna Mauri Eira och Mona Stjerndorff har mer än 30 års pedagogisk erfarenhet. Inom ramen för sitt företag MoMMusik HB har man en studio med inriktning på musik på dragspel, fiol och nyckelharpa, men ensemble folkliga-akustisk musik på programmet har. Men alla musikens utövare är välkomna.

I den pedagogiska verksamheten har dragspelet en central plats. Fokus är främst inriktat mot de yngre, inom grundskolan. Man bedriver också privatundervisning. Under de senaste 5 åren har man spelat för ca 5000 barn varav ca 1000 har erbjudits en workshop under en dag - som "prova på" - för att inspirera. Mauri och Mona jobbar tätt ihop med en skapande skola för att fler generationer skall möta dragspelet. Man erbjuder dessutom kurser för vuxna, med fokus på dragspelets användning och dess otaliga möjligheter, även i samspel med andra instrument.

”Dragspelet är 1900 talets verkliga folkmusikinstrument och vi vet att barn älskar dragspelet!” hävdar de båda musikpedagogerna. Kolla deras hemsida här.


Om ljudrestaurering
Tycker du att det låter bra om 78-varvsinspelningarna på Det svenska dragspelet del 1 och 2? Det beror helt och fullt på, att det är Ingemar Lindqvist som med säker hand tagit sig an arbetet. Ingemar är, sedan han 1993 registrerade sin firma Audio Lab Stockholm, landets främsta specialist när det gäller restaurering och överföring av ljud från 78-varvsskivor, ljudband och andra analoga media. Hans erfarenheter har kommit till användning i inte mindre än ett 150-tal CD-produktioner i genrer som svensk schlager, gospel och amerikansk jazz. Erfarenheterna omfattar numera även dragspelsmusik, eftersom Ingemar har stått för arbetet med CD-skivorna till båda utgåvorna av Det svenska dragspelet. Han är även en stor kännare av svensk radiohistoria, om vilken han berättar massor på sin hemsida. Kolla den här.

AKTUELLT


Det svenska dragspelet ...
Några röster om Det svenska dragspelet del 1: "Ett ambitiöst verk" (...) "En fantastisk CD ...Välkommen ...
Nyberg Media är ett produktionsbolag som har existerat som enskild firma sedan 2008. Jag som ...