Nyberg Media - produktion och förlag

Det svenska dragspelet


Senaste nytt

Det svenska dragspelet del 2 slut på förlaget!
I slutet av april 2016 lämnade de sista exemplaren av Det svenska dragspelet del 2 förlaget. En ny upplaga kommer att tryckas, men först i samband med att tredje delen släpps vilket kan bli fallet under 2016 eller, om arbetet drar ut på tiden, först 2017. Den som ännu inte har köpt någon av böckerna kommer då att få möjlighet att förvärva alla tre delarna till ett specialpris. Återkommer när det börjar dra ihop sig. Ett fåtal ex av Det svenska dragspelet del 2 kan ännu finnas till försäljning hos Karlssons Musik, kolla hemsidan Karlssons Musik, Fjärås

Det svenska dragspelet del 3
Arbetet med tredje delen av Det svenska dragspelet går vidare. Det har dykt upp intressant kompletterande material i mina nya småländska hemtrakter, men även på annat håll. Några intervjuer återstår ännu att göra. Återkommer med närmare uppgifter om när det börjar bli dags för utgivning. Alla ni som finns med på sändlistan kommer givetvis att få informationen direkt i er e-postbrevlåda.

Med bästa hälsningar,

Bo Nyberg


Karlssons Musiks Dragspelsmuseum
Landets intressantaste och mest välexponerade utställning med inriktning på dragspelets historia finns hos dragspelsspecialisten Karlssons Musik i Fjärås. Nästa gång du gör ett besök hos dem för att handla dragspel, glöm då inte att ta runda i museet, där du kommer att finna allt från de allra första dragspelen fram till de svenska fabrikernas instrument och en mängd andra intressanta modeller. Under september 2016 har jag varit behjälplig med en inventering av de äldsta dragspelen i utställningen. Ta en titt på Karlssons "virtuella museum" på hemsidan, Karlssons Musik, Fjärås. Där kan du se några av rariteterna i utställningen.


Sveriges Dragspelares Riksförbund
Vill du veta vad som händer i Dragspelssverige rekommenderar jag ett besök på Sveriges Dragspelares Riksförbunds hemsida. Där finns också information om hur du blir medlem och mycket annat.


Dragspelsmusik i etern!
I värmländska dragspelsmetropolen Ransäter arrangeras inte bara dragspelsstämman Bälgspel vid landsvägskanten, ett gigantiskt evenemang med tusentals besökare. Där finns också en institution, Dragspelsexpo, med en intressant utställning och ett arkiv med unikt dragspelsmaterial. Dragspelsexpo levererar dessutom varje ett månad ett webbradioprogram med dragspelsmusik. På hemsidan, hittar du information om programmen och evenemanget Bälgspel vid landsvägskanten.


En kulturens stöttepelare!
Produktionen av Det svenska dragspelet del 1 och 2 har finansierats med stöd från Dalarnas Försäkringsbolags Kulturstiftelse (DFK). År 1996 firade Dalarnas Försäkringsbolag att det gått 150 år sedan det ursprungliga bolaget - Kopparbergs läns brandstodlag - bildats. För att markera bolagets starka förankring i dåvarande Kopparbergs län - numera Dalarnas län - planerades bl.a. att avsätta pengar till en fond eller stiftelse som skulle komma hela Dalarnas befolkning till glädje. Dåvarande antikvarien Rune Bondjers, ansvarig för Dalarnas museums samlingar, kontaktades, varefter stiftelsen bildades. Allt sedan dess tillkomst har DFK varit ett ovärderligt stöd för Dalarnas museum vid förvärvandet av ovärderliga kulturföremål som omfattar såväl allmogekulturens som industrisamhällets materiella kulturprodukter. Under undertecknads anställning som musikantikvarie på Dalarnas museum 1998-2010 kunde institutionen förvärva ett flertal musikinstrument, främst dragspel från Dalarnas många fabrikanter men även elgitarrer av Hagströms tillverkning mm. Finansieringen av inköpen skedde till övervägande delen med medel från DFK. Vill du ha en överblick över den föremålssamling som DFK bidragit till rekommenderas Rune Bondjers vackra bok Samlat för Dalarna. Du hittar den på museets hemsida.

DFK har under mars 2014 lämnat ett ekonomiskt bidrag även till produktionen av Det svenska dragspelet del 3. Producenten och förläggaren bugar och tackar!


Om ljudrestaurering
Tycker du att det låter bra om 78-varvsinspelningarna på Det svenska dragspelet del 1 och 2? Det beror helt och fullt på, att det är Ingemar Lindqvist som med säker hand tagit sig an arbetet. Ingemar är, sedan han 1993 registrerade sin firma Audio Lab Stockholm, landets främsta specialist när det gäller restaurering och överföring av ljud från 78-varvsskivor, ljudband och andra analoga media. Hans erfarenheter har kommit till användning i inte mindre än ett 150-tal CD-produktioner i genrer som svensk schlager, gospel och amerikansk jazz. Erfarenheterna omfattar numera även dragspelsmusik, eftersom Ingemar har stått för arbetet med CD-skivorna till båda utgåvorna av Det svenska dragspelet. Han är även en stor kännare av svensk radiohistoria, om vilken han berättar massor på sin hemsida. Kolla den här.

AKTUELLT


Det svenska dragspelet ...
Några röster om Det svenska dragspelet del 1: "Ett ambitiöst verk" (...) "En fantastisk CD ...Välkommen ...
Nyberg Media är ett produktionsbolag som har existerat som enskild firma sedan 2008. Jag som ...