Nyberg Media - produktion och förlag

Det svenska dragspelet


Senaste nytt

Det svenska dragspelet del 3
Arbetet med tredje delen av Det svenska dragspeletär färdigt och boken är klar för tryckning. När den finns tillgänglig kommer alla ni som finns med på sändlistan att få informationen direkt i er e-postbrevlåda. Även Det svenska dragspelet del 2 kommer att nytryckas i en mindre upplaga. Den som ännu inte har köpt någon av de tre böckerna kommer att få möjlighet att förvärva alla tre delarna till ett specialpris. Ett fåtal ex av Det svenska dragspelet del 2 kan ännu finnas till försäljning hos Karlssons Musik, kolla hemsidan Karlssons Musik, Fjärås


Folkmusik och berättarfestival 16-18 juni 2017
Veckan före mindsommarhelgen anordnas i Lerdala mellan Skövde och Skara en Folkmusik och berättarfestival. I fokus står - vid sidan om ett flertal medverkande artister - två av ortens lokala spelmän, tvillingbröderna Karl (1872-1963) och Johan (1872-1965) Pettersson. 1979 gjorde jag som ett projekt för Svenskt visarkiv, Stockholm en genomgång av bandinspelningar av spelmansmusik i Skaraborgs län, gjorda av Filip Engkvist under 1950-talet. Bland inspelningarna förekom några melodier med bröderna Pettersson, som framförde sin musik på den för svenska förhållande ovanliga instrumentkombinationen fiol och concertina.

Genom Filip Engkvist fick jag kontakt med släktingar till bröderna, och fick samtidigt låna ett originalband som Karl och Johan själva spelat in 1957. Bandet kopierades till Svenskt visarkivs samlingar.

Den 16 juni kl 19.00var jag på plats och berättade om bröderna Pettersson och deras musik i Vallgården, Eggby. Publiken fick också höra några exempel på musiken på bandet från 1957.

Med bästa hälsningar,

Bo Nyberg


Karlssons Musiks Dragspelsmuseum
Landets intressantaste och mest välexponerade utställning med inriktning på dragspelets historia finns hos dragspelsspecialisten Karlssons Musik i Fjärås. Nästa gång du gör ett besök hos dem för att handla dragspel, glöm då inte att ta runda i museet, där du kommer att finna allt från de allra första dragspelen fram till de svenska fabrikernas instrument och en mängd andra intressanta modeller. Under september 2016 har jag varit behjälplig med en inventering av de äldsta dragspelen i utställningen. Ta en titt på Karlssons "virtuella museum" på hemsidan, Karlssons Musik, Fjärås. Där kan du se några av rariteterna i utställningen. Missa inte heller Karlssons Musiks digitala dragspelsutställning, som du når via deras facebooksida.


Sveriges Dragspelares Riksförbund
Vill du veta vad som händer i Dragspelssverige rekommenderar jag ett besök på Sveriges Dragspelares Riksförbunds hemsida. Där finns också information om hur du blir medlem och mycket annat.


Dragspelsmusik i etern!
I värmländska dragspelsmetropolen Ransäter arrangeras inte bara dragspelsstämman Bälgspel vid landsvägskanten, ett gigantiskt evenemang med tusentals besökare. Där finns också en institution, Dragspelsexpo, med en intressant utställning och ett arkiv med unikt dragspelsmaterial. Dragspelsexpo levererar dessutom varje ett månad ett webbradioprogram med dragspelsmusik. På hemsidan, hittar du information om programmen och evenemanget Bälgspel vid landsvägskanten.


En kulturens stöttepelare!
Produktionen av Det svenska dragspelet del 1 och 2 har finansierats med stöd från Dalarnas Försäkringsbolags Kulturstiftelse (DFK). År 1996 firade Dalarnas Försäkringsbolag att det gått 150 år sedan det ursprungliga bolaget - Kopparbergs läns brandstodlag - bildats. För att markera bolagets starka förankring i dåvarande Kopparbergs län - numera Dalarnas län - planerades bl.a. att avsätta pengar till en fond eller stiftelse som skulle komma hela Dalarnas befolkning till glädje. Dåvarande antikvarien Rune Bondjers, ansvarig för Dalarnas museums samlingar, kontaktades, varefter stiftelsen bildades. Allt sedan dess tillkomst har DFK varit ett ovärderligt stöd för Dalarnas museum vid förvärvandet av ovärderliga kulturföremål som omfattar såväl allmogekulturens som industrisamhällets materiella kulturprodukter. Under undertecknads anställning som musikantikvarie på Dalarnas museum 1998-2010 kunde institutionen förvärva ett flertal musikinstrument, främst dragspel från Dalarnas många fabrikanter men även elgitarrer av Hagströms tillverkning mm. Finansieringen av inköpen skedde till övervägande delen med medel från DFK. Vill du ha en överblick över den föremålssamling som DFK bidragit till rekommenderas Rune Bondjers vackra bok Samlat för Dalarna. Du hittar den på museets hemsida.

DFK har under mars 2014 lämnat ett ekonomiskt bidrag även till produktionen av Det svenska dragspelet del 3. Producenten och förläggaren bugar och tackar!


Om ljudrestaurering
Tycker du att det låter bra om 78-varvsinspelningarna på Det svenska dragspelet del 1 och 2? Det beror helt och fullt på, att det är Ingemar Lindqvist som med säker hand tagit sig an arbetet. Ingemar är, sedan han 1993 registrerade sin firma Audio Lab Stockholm, landets främsta specialist när det gäller restaurering och överföring av ljud från 78-varvsskivor, ljudband och andra analoga media. Hans erfarenheter har kommit till användning i inte mindre än ett 150-tal CD-produktioner i genrer som svensk schlager, gospel och amerikansk jazz. Erfarenheterna omfattar numera även dragspelsmusik, eftersom Ingemar har stått för arbetet med CD-skivorna till båda utgåvorna av Det svenska dragspelet. Han är även en stor kännare av svensk radiohistoria, om vilken han berättar massor på sin hemsida. Kolla den här.

AKTUELLT


Det svenska dragspelet ...
Några röster om Det svenska dragspelet del 1: "Ett ambitiöst verk" (...) "En fantastisk CD ...Välkommen ...
Nyberg Media är ett produktionsbolag som har existerat som enskild firma sedan 2008. Jag som ...