Nyberg Media - produktion och förlag

Det svenska dragspelet


Senaste nytt

170 år av svensk dragspelshistoria - beställ här!

Det svenska dragspelet del 1 - 150 kronor.
Det svenska dragspelet del 2 - 250 kronor.
Det svenska dragspelet del 3 - 350 kronor

Alla tre delarna - 650 kronor.

priser inklusive moms.

Porto tillkommer: Brevporto för en bok 72 kronor, två eller tre böcker 108 kronor (90 kronor plus tillägg för skrymmande försändelse 18 kronor).

Betalar gör du snabbast genom Swish: 070-798 92 81. Betalning kan även göras till Nordea Plusgiro 58 01 84-0 eller Bankgiro 707-6698. Böckerna kan även köpas på plats hos Karlssons Musik, Fjärås, Peters Dragspelsservice i Gävle, Dragspelet i Höör, Borås Dragspelservice i Blidsberg och hos Gottfrid Johansson Musik i T-baneplanet, station Hötorget i Stockholm.


Kommande projekt
I och med denna sista del av Det svenska dragspelet lämnar jag helt det kromatiska dragspelet och kommer närmast att inrikta mig på det diatoniska dragspelets mångfald, främst ur ett Europeiskt perspektiv. En bok/CD-utgåva med åtskilligt unikt såväl bild- som ljudande material är under arbete. Det kan också bli en liknande produktion med inriktning på svenskt material vad det lider.

Eftersom jag under min yrkesverksamma tid som musei- och radioman haft en musikantropologisk inriktning, har jag alltid haft ett öra åt folkmusik, även om jag vet att begreppet är omdiskuterat – vad ÄR folkmusik egentligen? I mitt fall är intresset hursomhelst fokuserat på de många intressanta musikinstrumenten – här i Sverige fiolen, nyckelharpan och förstås det diatoniska dragspelet. Hela den Europeiska kontinenten och de Brittiska öarna är fullt av intressanta musiktraditioner och instrument. Ett kommande projekt är inriktat på Estlandssvensk musiktradition, ett ämne jag ägnade mycket tid under 1980-talet.

Med bästa hälsningar,

Bo Nyberg


Sveriges Dragspelares Riksförbund
2018 firade riksorganisationenSveriges Dragspelares Riksförbund
50-årsjubileum. Vill du veta vad som händer i Dragspelssverige under 2019 rekommenderas ett besök på Sveriges Dragspelares Riksförbunds hemsida. Där finns också information om hur du blir medlem och mycket annat.


Karlssons Musiks Dragspelsmuseum
Landets intressantaste och mest välexponerade utställning med inriktning på dragspelets historia finns hos dragspelsspecialisten Karlssons Musik i Fjärås. Nästa gång du gör ett besök hos dem för att handla dragspel, glöm då inte att ta runda i museet, där du kommer att finna allt från de allra första dragspelen fram till de svenska fabrikernas instrument och en mängd andra intressanta modeller. Under september 2016 har jag varit behjälplig med en inventering av de äldsta dragspelen i utställningen. Ta en titt på Karlssons "virtuella museum" på hemsidan, Karlssons Musik, Fjärås. Där kan du se några av rariteterna i utställningen. Missa inte heller Karlssons Musiks digitala dragspelsutställning, som du når via deras facebooksida.


Det svenska dragspelet del 3 i etern!
I värmländska dragspelsmetropolen Ransäter arrangeras inte bara dragspelsstämman Bälgspel vid landsvägskanten, ett gigantiskt evenemang med tusentals besökare. Där finns också en institution, Dragspelsexpo, med en intressant utställning och ett arkiv med unikt dragspelsmaterial. Dragspelsexpo levererar dessutom varje ett månad ett webbradioprogram - Exporadion - med dragspelsmusik. Nu kan du höra undertecknad och programledaren Jan Olsson i ett program där vi väljer musik från CD-bilagan till boken Det svenska dragspelet del 3. På hemsidan, hittar du information om programmen och evenemanget Bälgspel vid landsvägskanten.


En kulturens stöttepelare!
Produktionen av Det svenska dragspelet del 1,2 och 3 har finansierats med stöd från Dalarnas Försäkringsbolags Kulturstiftelse (DFK). År 1996 firade Dalarnas Försäkringsbolag att det gått 150 år sedan det ursprungliga bolaget - Kopparbergs läns brandstodlag - bildats. För att markera bolagets starka förankring i dåvarande Kopparbergs län - numera Dalarnas län - planerades bl.a. att avsätta pengar till en fond eller stiftelse som skulle komma hela Dalarnas befolkning till glädje. Dåvarande antikvarien Rune Bondjers, ansvarig för Dalarnas museums samlingar, kontaktades, varefter stiftelsen bildades. Allt sedan dess tillkomst har DFK varit ett ovärderligt stöd för Dalarnas museum vid förvärvandet av ovärderliga kulturföremål som omfattar såväl allmogekulturens som industrisamhällets materiella kulturprodukter. Under undertecknads anställning som musikantikvarie på Dalarnas museum 1998-2010 kunde institutionen förvärva ett flertal musikinstrument, främst dragspel från Dalarnas många fabrikanter men även elgitarrer av Hagströms tillverkning mm. Finansieringen av inköpen skedde till övervägande delen med medel från DFK. Vill du ha en överblick över den föremålssamling som DFK bidragit till rekommenderas Rune Bondjers vackra bok Samlat för Dalarna. Du hittar den på museets hemsida.


En dragspelets och dragspelsmusikens främjare
Musikerna Mauri Eira och Mona Stjerndorff har mer än 30 års pedagogisk erfarenhet. Inom ramen för sitt företag MoMMusik HB har man en studio med inriktning på musik på dragspel, fiol och nyckelharpa. Alla musikens utövare är dock välkomna.

I den pedagogiska verksamheten har dragspelet en central plats. Fokus är främst inriktat mot de yngre, inom grundskolan. Man bedriver också privatundervisning. Under de senaste 5 åren har man spelat för ca 5000 barn varav ca 1000 har erbjudits en workshop under en dag - som "prova på" - för att inspirera. Mauri och Mona jobbar tätt ihop med en skapande skola för att fler generationer skall möta dragspelet. Man erbjuder dessutom kurser för vuxna, med fokus på dragspelets användning och dess otaliga möjligheter, även i samspel med andra instrument.

”Dragspelet är 1900 talets verkliga folkmusikinstrument och vi vet att barn älskar dragspelet!” hävdar de båda musikpedagogerna. Kolla deras hemsida här.


Om ljudrestaurering
Tycker du att det låter bra om inspelningarna på Det svenska dragspelet del 1, 2 och 3? Det beror helt och fullt på, att det är Ingemar Lindqvist som med säker hand tagit sig an arbetet. Ingemar är, sedan han 1993 registrerade sin firma Audio Lab Stockholm, landets främsta specialist när det gäller restaurering och överföring av ljud från 78-varvsskivor, ljudband och andra analoga media. Ingemars erfarenheter har kommit till användning i inte mindre än ett 150-tal CD-produktioner i genrer som svensk schlager, gospel och amerikansk jazz. Han är även en stor kännare av svensk radiohistoria, om vilken han berättar massor på sin hemsida. Kolla den här.

AKTUELLT


Det svenska dragspelet ...
Några röster om Det svenska dragspelet del 1: "Ett ambitiöst verk" (...) "En fantastisk CD ...Välkommen ...
Nyberg Media är ett produktionsbolag som har existerat som enskild firma sedan 2008. Jag som ...